Na początku października br. zakończone zostały prace związane z położeniem nowej nawierzchni na
ulicy Górskiej w Wieprzu. Wykonanie nakładki asfaltowej na długości 3,4 km, oczyszczenie rowów
przydrożnych, remont poboczy oraz montaż nowego oznakowania, wykonane zostało w bardzo
szybkim tempie. Prace rozpoczęły się bowiem pod koniec sierpnia, a początkiem października
Wykonawca złożył już zawiadomienie o gotowości do przeprowadzenia odbioru.
Ulica Górska stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych na terenie sołectwa Wieprz. Liczne
spękania jezdni, jej naprawa związana z budową sieci kanalizacji sanitarnej, stały się podstawa do
ubiegania się o dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przyznane wsparcie dało
zielone światło do realizacji zadania. W lipcu br. podpisana została umowa dofinansowania, która
zagwarantowała wsparcie dotacją w kwocie 1,9 mln zł. Pozostały wkład finansowy w wysokości 1,33
mln pochodził z budżetu Gminy Wieprz.