Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Wadowicach, w sprawie wprowadzenia prohibicji złożyli radni klubu Wolne Wadowice.

O fakcie w środę (26.07) poinformował radny Rady Miejskiej w Wadowicach Mateusz Klinowski.

„Jako klub Wolne Wadowice złożyliśmy dzisiaj wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej, na którym będziemy głosować projekt nocnej prohibicji alkoholowej. Uważamy, że sprzedaż alkoholu w sklepach na terenie Gminy Wadowice nie powinna być możliwa w godzinach 22:00-6:00.

Na szersze ograniczenie godzin sprzedaży niestety nie pozwala nam ustawa o wychowaniu w trzeźwości.
👉W Wadowicach mamy ogromny problem z alkoholem, o którym lokalni politycy i urzędnicy wolą milczeć. Niedawno pisałem o dramatycznej sytuacji w wadowickich szkołach podstawowych, gdzie już 9% dzieci alkohol pije regularnie. Problem alkoholowy jest pochodną dostępności do tej substancji, która w Wadowicach jest na najwyższym poziomie – w porównaniu do reszty województwa, a nawet kraju.
👉Dostępność do alkoholu jest podstawowym czynnikiem wpływającym na jego spożycie. 👉Nocna sprzedaż jest przyczyną chuligańskich wybryków, do których regularnie dochodzi w naszym mieście. 👉Pijani często też siadają za kółko jadąc po alkohol właśnie.
A co Wy sądzicie o naszym pomyśle? Czy w Wadowicach jesteśmy gotowi na rzetelną dyskusję o najniebezpieczniejszym (obok nikotyny) środku uzależniającym?
Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, wykorzystamy je w debacie. PS. Sesja nadzwyczajna według obowiązującego prawa powinna odbyć się maksymalnie za tydzień.”
– napisał na swoim profilu facebookowym radny Klinowski
Takie rozwiązanie- wprowadzone w tym roku w Andrychowie przyniosło korzyści- spadła drobna przestępczość a mieszkańcy śpią spokojniej. W jednej z rozmów serwisu wrzuc.info wspominał o tym komendant Straży Miejskiej w Andrychowie Krzysztof Tokarz: