W piątek (24.03) Tadeusz Łopata- wójt gminy poinformował o prywatnej inicjatywie, jaką był wydruk i umieszczenie banera przy Drodze Krajowej nr 52

W obliczu niesłabnących ataków medialnych na postać naszego rodaka – św. Jana Pawła II, które mają doprowadzić do dyskredytacji jego osoby, nauczania i dziedzictwa jako Wójt Gminy Lanckorona mam moralny obowiązek stanąć po stronie prawdy i swoją postawą pokazać, że stoimy murem za naszym papieżem. 

Czytamy w facebookowym wpisie profilu Gmina Lanckorona.

(…)ufundowałem baner z wizerunkiem św. Jana Pawła II, który został umieszczony w Izdebniku, przy głównej drodze. Na banerze jest portret św. Jana Pawła II i widnieją słowa: „NIECH ŻYJE POLSKA I PAMIĘĆ O WIELKIM POLAKU”. Baner ma jasno pokazywać, że jesteśmy wierni nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, i że godzenie i szkalowanie w jego dobre imię to godzenie i szkalowanie Polski – naszej Ojczyzny, której najwybitniejszym synem był św. Jan Paweł II. To nie jedyna taka inicjatywa wójta. Zapowiedział on, że wkrótce ma zamiar zainicjować podjęcie przez Radę Gminy Lanckorona uchwały dotyczącej obrony pamięci i dobrego imienia Papieża Polaka.

Podobne działania planowane są w całym  regionie. W art. https://wrzuc.info/radni-z-kalwarii-bronia-papieza/ informowaliśmy o jednogłośnym przyjęciu podobnej uchwały w Kalwarii Zebrzydowskiej. Równie zgodni w tym temacie byli radni Rady Powiatu Wadowickiego podczas nadzwyczajnej sesji.

Jak widać trudny temat przeszłości Jana Pawła II równie mocno dzieli, co łączy Polaków z różnych środowisk.

Foto: FB Gmina Lanckorona