Mowa o Barbarze Badowskiej. Wieloletniej nauczyciel Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Bolęcinie.

Lata 1978-2023 były dla pani Barbary czasem bardzo intensywnych działań edukacyjno-społecznych. Pani Barbara przez ten czas dała się poznać jako oddany pracownik ZSS Sułkowice-Bolęcina oraz społecznik i propagator kultury regionalnej, występując m.in. w Ludowym Zespole Pieśni i Tańca Andrychów, promującego tradycje i kulturę regionu Małopolski Zachodniej. Gdzie w latach od 2002 – 2023 prowadziła kroniki zespołu Andrychów. 

Pani Barbara wraz z zespołem prezentowała się na ponad 20 występach rocznie. Prowadziła w tym zakresie także grupę przygotowawczą. Podczas zajęć uczniowie poznawali tańce narodowe i regionalne i tylko w ramach tej działalności wystąpili w dwóch międzynarodowych pokazach. Oprócz tego w latach 2002- 2013 pani Barbara pełniła funkcję Prezesa Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezince, współtworząc i propagując kulturę lokalną.

W 2011 roku otrzymała odznakę ” Zasłużony przewodnik beskidzki” nadaną przez Kapitułę Odznaki w Bielsku Białej, za wieloletnie prowadzenie wycieczek turystyczno- krajoznawczych z uczniami wielu szkół. Oprócz tego wyróżnienia pani Barbara Badowska uzyskała następujące odznaczenia:

  • Srebrny krzyż zasługi 2022,
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej
  • Medal za wieloletnią służbę MEN
  • Nagroda Burmistrza Andrychowa 2014 oraz 2023
  • Liczne nagrody Dyrektora szkoły ZSS w Sułkowicach Bolęcinie. 

Jest współzałożycielką Szkolnego Zespołu Dziecięcego Bolęcina, posiadającego na swoim koncie mnóstwo sukcesów. Można by tak długo jeszcze pisać i opowiadać. Wymienione wyżej jest zaledwie kilka osiągnięć pani Barbary (circa 10%) jednak nie skupiamy się w niniejszym artykule tylko na nich. 

Emocje jakie towarzyszyły przejściu pani Barbary Badowskiej na emeryturę, są doskonałym przykładem na zaufanie i szacunek, jaki wzbudza wśród swoich byłych i obecnych uczniów.

W trakcie uroczystości, wylanych zostało morze łez- od tych, którzy pamiętają ile wiary w siebie i nadziei na lepsze jutro dawała uczniom pani Barbara Badowska przez te 45 lat.