We wtorek (7.11) w trakcie wykonywania prac przy blokach na ul. 1 maja, natrafiono na fundamenty budynku. Na miejsce wezwano specjalistów w tym archeologa Leszka Krudysza z Krakowa, który wykonuje prace polegające na dokumentacji oraz zabezpieczeniu fundamentów, w przeszłości stanowiących prawdopodobnie część zabudowań sakralnych (niedaleko znajdowała się Synagoga)

Dokumentacja oraz zabezpieczenie miejsca ma potrwać około 2 tygodni. W tym czasie wstrzymano prace przy bloku mieszkalnym.

Andrychów od setek lat związany jest z ludnością żydowską, która w pewnym momencie stanowiła niemal 20% całej populacji miasta. Wielki przełom w historii Andrychowa stanowiło uruchomienie w 1908 r. tkalni mechanicznej braci Czeczowiczka, założonej przez czeskich Żydów. Przedsiębiorstwo zatrudniało najpierw około 500 robotników, a w latach poprzedzających wybuch drugiej wojny światowej – około 4 tysiące. I W szczytowym okresie Andrychów zamieszkiwało niemal 700 osób wyznania mojżeszowego.

Zobaczcie nasz materiał