Remontowany budynek Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej został zalany. O sprawie poinformował radny Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Łukasz Dragan. W swoim facebookowym poście napisał:

Remont budynku  Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej nie idzie po myśli wykonawcy- firmy STRADOM s.p. z o.o. 

Budynek remontowany jest głównie z funduszy „Polskiego ładu” za kwotę ponad 9 milionów złotych.

W rozmowie telefonicznej radny Dragan stwierdził:

Prawdopodobnie dużo wcześniej już, wysyłane były pisma z prośbami o zabezpieczenie dachu. Remontowany budynek był już podobno zalewany cztery razy. I jak teraz dzieci rozpoczną edukację? Zresztą, wykonanie tego remontu to wg mnie fuszerka- nowe panele układane były na starym podłożu. Nie wiem czy tak powinna wyglądać inwestycja warta miliony złotych.

Czy dzieci będą uczyły się we wrześniu w nowych klasach? Nie jest to raczej możliwe. Ponadto według wytycznych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej- prace mają trwać 14 miesięcy. Czyli nawet w przypadku gdyby woda nie zalała placówki, remont trwał by jeszcze kilka miesięcy po rozpoczęciu roku szkolnego.

W związku z tak napiętą sytuacją wykonaliśmy kilka telefonów- Do firmy STRADOM s.p. z o.o. oraz do samej szkoły.

W firmie STRADOM pracownica nabrała wody w usta i stwierdziła, że powodem sytuacji była zła pogoda i ulewny deszcz, i że to nie wina firmy.

Jednak na blogprzetargi.pl czytamy:

Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie (art. 652 k.c.). Przekazanie wykonawcy terenu budowy należy do obowiązków inwestora. W okresie dzielącym przekazanie i oddanie obiektu na terenie budowy dojść może do powstania szkód. Od chwili przejęcia terenu budowy do czasu oddania obiektu wykonawca jest (…) „gospodarzem na terenie budowy”, obowiązanym w szczególności do koordynowania podwykonawców, ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ustalania i utrzymania ogólnego porządku 

Następnie poinformowano nas, że ktoś z firmy skontaktuje się z redakcją wrzuc.info. Nic takiego się jednak nie stało. Podobnie w szkole- sekretariat stwierdził, że nie mogą udzielić informacji a pani dyrektor znajduje się na urlopie. Skierowaliśmy się zatem do Urzędu Gminy w Kalwarii Zebrzydowskiej i dopiero tam otrzymaliśmy szczegółowe informacje na temat remontu.

Na nasze pytania odpowiedział kierownik referatu inwestycji gminy Kalwaria Zebrzydowska Stanisław Kosek:

Urząd wystosował również oficjalne pismo:

Informacja związana z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku opadów deszczu doszło do zalania części pomieszczeń Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej gdzie zgodnie z zawartą umową  prowadzone są roboty budowlane przez konsorcjum STRADOM Sp. z o.o.  ul. Zjednoczenia 10C, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, STRADOM NOWA ENERGIA Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 70/1, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. związane z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Konsorcjum zostało wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, gdzie głównym kryterium była cena. Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej niezwłocznie podjął czynności związane z wyjaśnieniem zaistniałych okoliczności. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy – wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia budowy, a także do zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Obecnie prowadzone są przez tut. Urząd stosowne czynności wyjaśniające i sprawdzające. W oględzinach miejsca uczestniczył oprócz pracowników urzędu miasta inspektor nadzoru inwestorskiego , przedstawiciel wykonawcy i zastępca dyrektora szkoły. Tut. Urząd zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby  szkody jakie powstały na skutek zalania pomieszczeń zostały naprawione przez wykonawcę  na jego koszt.