W czwartkową (18.05) noc, jeden z naszych czytelników zauważył dziwny przedmiot w korycie potoku przy ul. Solakiewicza w Zagórniku. Po rozświetleniu miejsca reflektorami samochodowymi, okazało się, że jest to hulajnoga firmy TIER. To, że hulajnogi parkowane są niedbale i często w miejscach niedozwolonych to jedno, ale takie zachowanie jak wrzucanie ich do wody, to już czysta głupota, która może słono kosztować.

Jak mówi Art. 182:

§ 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.