Po ulewach jakie miały miejsce w lipcu bieżącego roku, zalany został remontowany budynek Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jako pierwszy poinformował o tym radny Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Łukasz Dragan. O sprawie informowaliśmy w artykułach poniżej

Cała sprawa jest bardzo zagadkowa- aktualnie radni zostali poinformowani o dodatkowych kwotach, jakie będzie trzeba przeznaczyć na remont. 

Na sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej o wniosku o kontrolę całej inwestycji przez Komisję Rewizyjną poinformował radny Marcin Ożóg. Radny powiedział “Mieszkańcy nas pytają co jest z tą sprawą i dlaczego muszą płacić dodatkowe pieniądze, nie wiem co im odpowiedzieć”.

Wniosek został jednogłośnie zatwierdzony przez radnych. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest radny Łukasz Dragan